Mail ons

AANMELDEN

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

AANMELDEN

De overheid heeft vaste criteria vastgesteld voor de toelating tot onze vorm van onderwijs. Dit betekent dat een leerling een IQ (intelligentiequotient) moet hebben tussen de 55/60 en 75/80 en een leerachterstand van tenminste drie jaar. 

U kunt uw kind met een formulier aanmelden bij de directeur van De Boog. Wij vragen dan gegevens op bij de vorige school. De intakecommissie leerlingondersteuning doet zo nodig aanvullend onderzoek. Als alle rapportages compleet zijn, wordt er een gezamenlijk rapport opgesteld. Dit rapport gaat naar de externe toelatingscommissie. Deze beslist dan of uw kind wel of niet geplaatst kan worden.

BELANGRIJK: Een aanmelding wordt pas door ons in behandeling genomen als een ondertekend aanmeldingsformulier van de ouders EN het onderwijskundig rapport van de huidige school door ons is ontvangen. De aanmelding wordt dus pas geregistereerd als ontvangen op het moment dat beide documenten bij ons zijn binnen gekomen.

Download:/media/aanmeldingsformulier/aanmeldingsformulier-concept.pdf

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan