De Boog is een christelijke school voor praktijksonderwijs, voor jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. Wij werken samen aan de toekomst van de jongeren die ons zijn toevertrouwd. Samen met de jongere zelf, zijn/haar ouders en als team met elkaar.