terug naar overzicht

EMOVO GGD klas 2 en 4
woensdag 16 oktober

Na de herfstvakantie is er voor de klassen 2 en 4 een vragenlijst in het kader van de gezonde school( GGD.) De vragenlijst wordt tijdens de SoVa les afgenomen.
 
De leerlingen van de klassen 2 en 4 hebben hierover een brief meegekregen.
 
Hieronder een korte uitleg:
GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) voert dit najaar een grootschalig vragenlijstonderzoek uit. Deze Monitor Jongvolwassenen gaat onder andere over gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar). Zij vullen hiervoor een onlinevragenlijst in.  Waarom een jongvolwassenen monitor? In de leeftijdsfase van puber naar volwassene verandert er van alles. Bijvoorbeeld de relatie met ouders, opleiding, woonsituatie, vriendschappen en gezond gedrag. Gemeenten hebben behoefte aan informatie over de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen. Hiermee kunnen zij beleid maken en passende activiteiten ontwikkelen om de gezondheid van de jongvolwassenen te verbeteren. Het is de eerste keer dat GGD NOG deze leeftijdscategorie onderzoekt. …………………..Wil je meer weten, lees dan verder op:
https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/ggd-noord-en-oost-gelderland-start-onderzoek-jongvolwassenen