terug naar overzicht

Lerarenstaking woensdag 6 november
vrijdag 1 november

De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op woensdag 6 november. Het bestuur van CSO Apeldoorn onderschrijft de doelen van de acties die door de bonden georganiseerd gaan worden. Er zijn goede argumenten om geld te eisen voor het onderwijs. Binnen de CSO scholen wordt op dit moment geïnventariseerd welke personeelsleden er gebruik willen maken van hun stakingsrecht. Mocht dit consequenties hebben met betrekking voor het rooster van de leerlingen dan zullen wij u dit zo spoedig mogelijk communiceren.