De Boog is een christelijke school voor praktijkonderwijs, voor jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar.

Wij werken samen aan de toekomst van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Samen met de jongere zelf, zijn of haar ouders en als team, met elkaar.