Mail ons

Beknopte informatie

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Beknopte informatie

Ziekteverlof

Is uw zoon of dochter ziek? Belt u ons dan vóór 08:30 uur even op. Dit geldt ook bij doktersbezoek onder schooltijd (een briefje van te voren kan natuurlijk ook). Als uw zoon of dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Telefoonnummer: 055-542 31 93

Privacy

Op de Boog gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over onze leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyregelement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
 

Lestijden en roosterwijzigingen
Lestijden zijn van 8.30 - 14.30 uur. De leerlingen uit de eerste en tweede klas zijn 1 middag om 15:15 uur vrij i.v.m. een IOP lesuur.

  • ‘s Morgens is er rond half elf een kwartier pauze; de middagpauze is om 12:20 uur en is een half uur.
  • Klas 3 heeft een vaste stagedag in het rooster op dinsdag.
  • De stagedagen van klas 4 zijn op donderdag en vrijdag.
  • Klas 5 heeft een heel apart rooster, waar de stage de belangrijkste plaats inneemt.

Ziekte van een leerkracht
Als er een leerkracht ziek is, worden deze lessen in eerste instantie door een collega opgevangen. Het kan ook zijn dat een klas aan het begin of einde van de dag één of twee uur vrij krijgt. Leerlingen krijgen geen tussenuur vrij, omdat we dan geen toezicht op hen kunnen houden.

Als er meerdere collega’s ziek zijn, hebben we geen mogelijkheden meer om de uitgevallen lessen op te vangen. In dat geval wordt er een klas voor de hele dag naar huis gestuurd. Voor de andere klassen passen we het rooster dan aan.

Roosterwijzigingen
De roosterwijzigingen staan op een scherm bij de ingang en op onze website www.cso-deboog.nl en via onze schoolApp. Hier vindt u de meest recente wijzigingen iedere dag vanaf ongeveer 7.15 uur. 

Vakantierooster 2020-2021
Herstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021
Paasmaandag: 5 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag: 13 en 14 mei 2021
Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen of IOP-gesprekken
Er zijn twee periodes waarin de IOP-gesprekken worden gevoerd met alle leerlingen en ouders. De leerlingen hebben daarom de volgende dagen vanaf half 1 vrij.

Maandag 12 oktober 2020
Maandag 16 november 2020
Maandag 7 december 2020
Maandag 1 februari 2021
Maandag 12 april 2021
Maandag 19 april 2021
Maandag 31 mei 2021

In de loop van het schooljaar worden nog enkele studiemiddagen voor het team georganiseerd; de data daarvan zullen later bekent gemaakt worden. 

Extra verlof
Er geldt een wettelijke plicht voor alle ouders om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Leerlingen moeten op schooldagen altijd op school zijn (of andere bij de school horende activiteiten volgen zoals bijvoorbeeld stage).

Extra vrij vragen
Een leerling kan alleen in bijzondere situaties extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk van naaste familieleden, een verhuizing, een jubileum van ouders of grootouders. Een verzoek om extra verlof dient u vooraf schriftelijk in bij de directeur. U kunt hiervoor een formulier vragen bij de administratie van de school of downloaden via de link onderaan deze pagina.

Geen extra vakantie
Het verlengen van de vastgestelde schoolvakanties met één of meer dagdelen is niet toegestaan.

Vakantie buiten de schoolvakantie om
De wetgever gaat er vanuit dat een gezin één keer per jaar in gezinsverband met vakantie moet kunnen gaan. Soms is het door het beroep van één van de ouders echter onmogelijk om binnen de schoolvakantie vrij te krijgen. Als u dit kunt aantonen met een werkgeversverklaring, kunnen wij maximaal tien extra schooldagen verlof geven.

In uitzonderlijke gevallen kan ook extra verlof voor periodes langer dan tien schooldagen worden verleend. Dit moet u dan niet bij de directeur van de school, maar bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont aanvragen. Formulieren hiervoor kunt u bij de administratie van de school krijgen.

Download: Aanvraagformulier extra verlof

Schoolspullen

De leerlingen moeten bij de lessen verschillende dingen bij zich hebben.

Bij alle lessen

• schoolboeken die bij die les horen
• 2 pennen
• potlood
• kleurpotloden of viltstiften
• puntenslijper
• gum
• liniaal
• etui
• (eenvoudige) zakrekenmachine
• ringband 23-rings met 10 tabbladen en gelinieerd papier
• oordopjes voor gebruik bij de computer (niet draadloos) 
* USB-stick
* computermuis
* agenda
 

Bij de gymlessen
• sportschoenen (géén zwarte zolen)
• sportbroek en -shirt

Bij de praktijklessen
• stofjas of overall (100% katoen i.v.m. brandveiligheid)
• In verband met de veiligheid zijn bij alle praktijklessen veiligheidsschoenen en een lange broek verplicht.

Als je niet met de les mee kunt doen omdat je deze spullen niet bij je hebt, haal je deze les na schooltijd in!

Lessentabel
De leerlingen ontvangen een vast lesrooster. De lestijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur. De leerlingen krijgen les van verschillende docenten en moeten ook regelmatig van lokaal wisselen. In de eerste klassen geeft de mentor van de klas de meeste lessen, zodat er hier een grotere mate van vertrouwdheid en zekerheid voor de leerlingen is.

In klas 1 tot en met 4 zijn de lesuren als volgt verdeeld:
 
AVO
Praktijk
BO
Stage
Klas 1
18
10
2
0
Klas 2
15
12
2
0
Klas 3
8
12
2
6
Klas 4
6
8
2
16

AVO: Algemeen Vormend Onderwijs
Praktijk: de praktijkvakken of cursussen/projecten
BO: bewegingsonderwijs
Stage: stage in een bedrijf of binnen de school

De leerlingen van klas 5 krijgen een individueel rooster op maat.

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan