Mail ons

Contact met u

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Contact met u

We houden op verschillende manieren contact met u. Wij vinden een goed contact tussen ouders/verzorgers en de school erg belangrijk.
 
Informatieavond ouders nieuwe leerlingen
Is uw kind aangenomen op De Boog? Dan bent u welkom op onze ouderavond na de zomervakantie voor de klassen 1 en 2. We vertellen u dan wat u en uw kind kunnen verwachten van onze school.
  
Informatiemarkt voor de bovenbouw
De leerlingen uit de bovenbouw geven zelf aan welke cursussen, praktijkvakken en AVO-keuzevakken ze willen deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van het aanbod, organiseren we elk voorjaar een cursusmarkt voor de leerlingen en hun ouders. Zo kunnen de leerlingen een gerichte keuze maken voor hun programma voor het volgende schooljaar.
 
Individueel Ontwikkelings Plan
Voor elke leerling wordt een of twee maal per jaar een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) opgesteld (in klas 1 de eerste keer een Startplan). De mentor voert een IOP-gesprek met leerling en ouders, waarbij het vorige IOP wordt geëvalueerd en het nieuwe plan wordt vastgesteld.
 
Planning rapportages en gesprekken
Klassen 1:
september/oktober: bespreking Startplan
rond december: voortgangsgesprek
april: individueel gesprek over IOP
Overige klassen:
november: individueel gesprek over IOP
april: gesprek over verslag stage-assessment (alleen klas 2)
april: tweede gesprek over IOP
 
Schoolapp
Via een schoolapp kunnen de ouders en leerlingen nieuwsberichten van de school lezen. Ook kunnen daar de dagelijkse roosterwijzigingen worden gelezen en kan er voor gekozen worden om pushberichten van de school te ontvangen. 
 
Afscheidsavond
In de laatste schoolweek organiseren wij een felicitatiemiddag voor de leerlingen die een certificaat of diploma hebben behaald en een afscheidsavond voor ouders en andere familieleden van alle schoolverlaters.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan