Mail ons

Klachtenregeling

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Klachtenregeling

Wat doet u als u een klacht heeft?
Is er sprake van een vervelende situatie of heeft u een klacht over de school? Dan stellen wij het zeer op prijs als u direct met ons contact opneemt. U kunt daarvoor - afhankelijk van de situatie - terecht bij de mentor, of de (adjunct-)directeur. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing en proberen eventueel gemaakte fouten te herstellen. Mocht u er op deze manier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur heeft hiervoor een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is mevrouw Y. Kamsma; zij is werkzaam bij de IJsselgroep te Apeldoorn. U kunt haar daar bereiken via telefoonnummer 088-0931888 of via haar postadres: Mevr. Y. Kamsma, IJsselgroep, Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn.
 
Vindt u het lastig om een klacht in te dienen? Dan kunt u aan onze maatschappelijk werker, mevrouw Klein Swormink, begeleiding vragen. Haar telefoonnummer is (055) 526 92 00.
 
Seksuele intimidatie
Wij tolereren geen ongewenste handtastelijkheden, seksueel getinte opmerkingen of seksueel misbruik binnen de schoolsituatie. Als een leerling hiermee te maken krijgt, kan hij of zij (of de ouders) contact opnemen met mevrouw Lambooij (directeur). Zij zal dan zorgen voor verdere begeleiding en onderneemt de noodzakelijke stappen. U kunt ook contact opnemen met de directeur of met de gemeentelijke adviseur, mevr. Y. Bos. Zij is te bereiken via de GGD, telefoon (088) 443 30 00.
 
Onderwijsinspectie
Bij de inspectie werken vertrouwensinspecteurs waar u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van: I. seksuele intimidatie en misbruik lichamelijk geweld grove pesterijen 2. geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op (0900) 111 31 11.
 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan