Mail ons

Ons team

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Ons team

Management
Mw. P.J.S. Lambooij-Jansen Directeur
 
 
Leerkrachten
Dhr. G. van Arragon Metaaltechniek
Mw. A.L. Bergman AVO-vakken, coordinator AVO
Dhr. W. Boon Horeca
Mw. L. Breebaart AVO-vakken
Dhr. E.G. Eggink 
AVO-vakken, coördinator veilige school en interne begeleiding, anti pest coördinator
Dhr. R.C. van Elk Bouwtechniek, schilderen, stageleraar
Mw. A.J. Fiets-Onvlee AVO-vakken
Mw. I.A. Garssen AVO-vakken, stageleraar, stagecoördinator
Mw. E.P.J. Giezeman-Achterbergh AVO-vakken, CCV
Dhr. T. Hofstra AVO-vakken
Mw. N.D, Holtrust-Nijenhuis Horeca, stageleraar
Mw. F.A. Kamp-Biljard AVO-vakken
Mw. W. Keizer AVO-vakken, CCV
Dhr. A.F.W. Klooster ICT, stageleraar
Dhr. J.J.B. Leerkes Bewegingsonderwijs, stageleraar, coördinator praktijkvakken
Mw. J. Paalman-van Loenen AVO-vakken, stageleraar
Dhr. T. Pols Bouwtechniek, houtbewerking, stageleraar
Mw. A. Radstake Koken
Mw. C.L. van der Tas Tuinbouw
Mw. S. van der Rijt      AVO-vakken, bewegingsonderwijs
Dhr. M. Zonne  AVO-vakken
 
 
Onderwijs-ondersteunend personeel
Dhr. R. Groote Schaarsberg Onderwijsassistent/concierge
Mw. J.J.M. Hoogendoorn-Nijboer Administratie
Mw. A. Janssen Logopedie
Dhr. M. van Zeist Leerwerkmeester
 
 
Leerlingenondersteuning
Mw. A.W. Haafkes Schoolarts
Mw. S. Klein Swormink Maatschappelijk werker
Dhr. R. Kleine Schaars Intern begeleider
Mw. P.J.S. Lambooij-Jansen Voorzitter kernteam
Mw. A.M. Vos-Markhorst Psycholoog
Mw. A.L. Bergman AVO-coördinator
Dhr. E.G. Eggink  Intern begeleider
 
 
Mentoren
Klas 1A
Mw. W. Keizer 
Dhr. W. Boon
Klas 1B
Mw. E.P.J. Giezeman-Achterberg
Dhr. G. van Arragon
Klas 2A
Dhr. M. Zonne
Mw. S. van der Rijt
Klas 2B
Dhr. T. Hofstra
Mw. C.L. van der Tas
Klas 2C
Mw. F.A. Kamp-Biljard
Mw. L. Breebaart
 
 
Stageleerkrachten/trajectbegeleiders
Mw. I.A. Garssen
Mw. N.D. Holtrust-Nijenhuis
Dhr. A.F.W. Klooster
Dhr. J.J.B. Leerkes
Mw. J. Paalman-van Loenen
Dhr. T. Pols
Dhr. R.C. van Elk
 
 
Maatschappelijk werker
Mw. S. Klein Swormink
Bereikbaar bij:
MEE Veluwe
Postbus 394
7300 AJ  Apeldoorn
Tel. 055-5269200
 
 
Bestuur
Het bevoegd gezag van De Boog is het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Apeldoorn. Naast de Boog heeft dit bestuur nog twee andere scholen onder haar gezag, dit zijn:
1.    De Prinsenhof: speciaal basisonderwijs (4 tot 12 jaar)
2.    De Zonnehoek: speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 (4 tot 20 jaar)
Drie scholen met elk een heel eigen specialisme en doelgroep, maar met hetzelfde uitgangspunt: onze christelijke identiteit.
 
Raad van bestuur (Jan Rensink)
De drie scholen worden bestuurd door de raad van bestuur.
Het contactadres is: Mr. Van Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn, tel. 055-5889889.

Raad van toezicht
De raad van toezicht en de schoolinspectie houden toezicht op het werk van de raad van bestuur.
 
Ook is onze school betrokken bij de Stichting Leerlingenzorg Apeldoorn en Regio. In dit samenwerkingsverband nemen alle scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn en omstreken deel.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan