Mail ons

Onderwijs

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Onderwijs

Praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen met een leerachterstand, die niet in staat zijn een diploma te behalen in één van de leerwegen in het vmbo. Ook niet met extra ondersteuning. Wij bereiden de leerlingen voor op deelname aan het arbeidsproces en bieden de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren. Voor praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens. Het onderwijs eindigt na het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.
 
Onder- en bovenbouw
De Boog is onderverdeeld in een onderbouw (klas 1 en 2) en een bovenbouw (klas 3, 4 en 5). In de onderbouw ligt het accent op ‘algemene vorming’. In de bovenbouw ligt het accent op ‘zelfstandigheid’ en ‘de toekomst’.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan