Mail ons

Resultaten onderwijs

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Resultaten onderwijs

Wij vinden het erg belangrijk dat de jongere die bij ons van school gaat, werk heeft. Daar is ons schoolprogramma sterk op gericht. Met name de stages spelen daarbij een belangrijke rol. De trajectbegeleider van de leerling kijkt naar de mogelijkheden van de leerling en de eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld. Daarna zoekt hij of zij naar een passende beschikbare functie voor de individuele leerling; dit is maatwerk.
 
Van de leerling zelf vragen we ook veel inzet en doorzettingsvermogen. De eisen die aan werknemers worden gesteld zijn namelijk hoog. Hieronder staat een overzicht van de uitstroom van de leerlingen voor wie onze school eindonderwijs was. Dus zonder de schoolverlaters mee te tellen die doorstroomden naar een andere vorm van onderwijs of die verhuisden.
 
 
  14/15 15-16 16/17 17/18 18/19
Werk 65% 54% 37% 27% 35%
Werk + BBL-opleiding 17% 26% 33% 46% 29%
Leren 13% 12% 27% 23% 32%
Anders 4% 8% 4% 4% 4%
 
 
 
Kwaliteitsonderzoeken
Diverse groepen binnen en buiten de school bevragen we geregeld over de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten van deze enquêtes worden steeds op onze website geplaatst.
 
Vensters voor verantwoording
De Boog participeert in het project 'Vensters voor Verantwoording' en heeft allerlei informatie over de school op deze website geplaatst. Op deze manier leggen wij verantwoording af over ons onderwijs. De gegevens zijn te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl
 
De schoolinspectie
De schoolinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Voor dit doel wordt ook onze school door de inspectie bezocht. De resultaten van dit onderzoek kunnen via internet door iedereen worden ingezien.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan