Mail ons

Visie en missie

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Visie en missie

Missie
Onze school onderwijst jongeren die moeite hebben met leren, vanuit haar christelijke identiteit. Met als doel dat zij zelfstandig kunnen functioneren als een goed lid van de maatschappij. Als schoolteam staan wij naast de ouders in hun opvoedingstaak. We hebben regelmatig contact met elkaar, waarbij de school haar eigen verantwoordelijkheid houdt. We onderhouden een netwerk met potentiële werkgevers van onze leerlingen en met instanties op het gebied van welzijn en van arbeidstoeleiding.
 
Visie
Met ons onderwijzen van jongeren beogen wij dat de leerlingen die onze school aan het einde van hun opleiding verlaten, kunnen zeggen:
 • ik heb ontdekt wat mijn capaciteiten zijn en heb deze in de basis kunnen ontwikkelen.
 • ik heb geleerd met teleurstellingen om te gaan, tegenslagen te incasseren en toch verder te gaan.
 • ik heb voldoende vaardigheden geleerd en ontwikkeld om (met steun van mijn omgeving) zoveel mogelijk op eigen benen in het leven te staan.
 • ik heb geleerd verantwoordelijkheid te dragen (voor mijn eigen gedrag en voor de opdrachten die ik ontvang/aanneem)
 • ik heb geleerd met gezag om te gaan (gezag van anderen te aanvaarden en zelf respectvol gezag uitoefenen over materialen en mensen)
 • ik heb geleerd hoe ik op een goede manier met andere mensen om moet gaan en hoe ik goed met anderen kan samenwerken.
 • ik denk dat ik een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kan geven.
 • ik heb een baan die bij mij past.
 • ik heb ontdekt dat mijn bestaan zinvol en niet zo maar toevallig is.
Identiteit
Onder christelijke identiteit verstaan wij dat wij gestalte willen geven aan de navolging van Christus. Wij zouden graag mensen willen zijn die:
 • de ander als unieke persoon aanvaarden en respecteren en zich inzetten om hem te helpen zich te ontwikkelen en tot bloei te komen;
 • met elkaar een werkgemeenschap vormen waarin vrede, blijdschap, vriendelijkheid en trouw heersen;
 • open, eerlijk en oprecht zijn en naar de ander luisteren;
 • zichzelf kunnen beheersen en de verantwoordelijkheid aanvaarden voor al hun woorden en daden;
 • trachten te verhinderen dat mensen schade toebrengen aan zichzelf, de ander of onze leefomgeving;
 • die bereid zijn anderen te vergeven.
Als schoolteam willen wij Gods Woorden uit de bijbel proberen door te geven en te verduidelijken aan onze leerlingen, rekening houdend met hun achtergrond en begripsvermogen. Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar de Here God, die zich in de bijbel heeft bekend gemaakt, kan worden gedankt en geëerd.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan