Mail ons

Medezeggenschapsraad

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie medewerkers van de school. Door de MR worden ouders en personeelsleden betrokken bij de ontwikkelingen op de school. Zij kunnen invloed uitoefenen op besluiten van het bestuur of de directie van de school. MR-leden hebben drie jaar zitting in de raad en kunnen eenmaal worden herkozen. 
 
Twee MR-leden hebben zitting in het platform van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit platform is samengesteld uit leden van de drie scholen van de Stichting CSO.
 
Er is een leerlingpanel, waarin vanuit iedere klas een vertegenwoordiger zit. Binnen dit panel worden allerlei dingen besproken die voor de leerlingen van belang zijn. bij de bijeenkomsten van het leerlingpanel is tenminste één personeelslid van de MR aanwezig, die ook de besprekingen leidt.
 
 
Klik hier om de notulen te kunnen lezen van de laatste MR vergadering.
 
 
Samenstelling
De MR bestaat uit de volgende personen:
 
 
Ouderengeleding Personeelsgeleding
Petra Spee
Mirella Timmermans
Simone Prins
Corinda van der Tas 
William Boon
Gerrit van Arragon

 
 
 
 
 
 
 
 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan